Výtvarný obor » Předměty a vyučující

Ve VO se vyučují tyto předměty:

Výtvarná příprava

Výtvarná tvorba a kultura

Všechny předměty výtvarného oboru u nás vyučuje Jan Šlechta.

Comments are closed.