O škole » Základní údaje o škole

Název: Základní umělecká škola Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101
Sídlo:
Sady Petra Bezruče 101, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 65 571 860
Bankovní účet: 0761519309/0800

Statutární zástupce: Alena Svobodová, ředitelka

Telefon: 379 422 304
Mobil: 608 620 270
E-mail: info@zushtyn.cz

Místa poskytovaného vzdělávání:

  1. Sady Petra Bezruče 101, 346 01 Horšovský Týn
  2. Pavlovická 352, 345 26 Bělá nad Radbuzou
  3. Masarykova 282, 345 22 Poběžovice

Škola je státní příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. ledna 1998.

Zřizovatel:

Město Horšovský Týn
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, okres Domažlice
IČO: 00253383
telefon: 379 415 111
e-mail: posta@muht.cz
http://www.horsovskytyn.cz

 

Osobní údaje se v ZUŠ Horšovský Týn zpracovávají a nakládá se s nimi v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Comments are closed.