O škole » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
ZUŠ Horšovský Týn se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.zushtyn.cz.
Internetová stránka www.zushtyn.cz je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 9. 2019.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, evropská norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaná technická norma Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. Prohlášení bylo revidováno dne 20. 9. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
ZUŠ Horšovský Týn má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Pokud i přesto na některé překážky během prohlížení stránek narazíte, kontaktujte nás prosím na adrese:

ZUŠ Horšovský Týn
Sady P. Bezruče 101
346 01 Horšovský Týn
E-mail: info@zushtyn.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Internetové stránky ZUŠ Horšovský Týn byly navrženy tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Ministerstva vnitra – Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, která byla připravena pro účely zákona č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Odkazovaný obsah
Na webu jsou používány odkazy, které směřují na jiné webové stránky na jiných webech, nebo na obecné soubory, které je možné prohlížet nebo stáhnout do počítače.
Na webových stránkách ZUŠ Horšovský Týn jsou obecně publikovány soubory v těchto formátech:
• PDF – Přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný. 1. července 2008 byl tento formát publikován jako standard ISO 32000-1:2008
• FO, ZFO – formát elektronických formulářů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Software602 Form Filler
• DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word, Excel, Powerpoint nebo volně dostupných aplikacích, např. OpenOffice
• RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
• JPG – formát obrazových dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. XnView
• MP4 – formát videosouborů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. VLC Media Player
• ZIP – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít ve volně dostupných aplikacích, např. 7Zip
• XML – eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk), je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů, u kterých popisuje strukturu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se vzhledem.
• EXE – (anglicky executable – spustitelný) je v informatice formát spustitelného souboru a zároveň přípona souboru, ve kterém je spustitelný počítačový program uložen.

Hardwarové a softwarové nároky
Webové stránky ZUŠ Horšovský Týn je možné prohlížet na stolním počítači, notebooku nebo mobilním zařízení s připojením k internetu.
Pro prohlížení webových stránek na počítači je ideální některý z nejpoužívanějších webových prohlížečů v nejnovější verzi – Internet Explorer, MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.
Pro prohlížení na mobilních zařízeních je doporučen Google Chrome a Safari.
Pro kompletní a komfortní zobrazení webových stránek je zapotřebí mít ve webovém prohlížeči aktivováno používání JavaScript a CSS stylů.
Není garantováno korektní zobrazování obsahu na operačním systému Windows XP/Vista a prohlížeči Microsoft Internet Explorer 10 (či starších verzích), neboť tyto softwarové produkty již nejsou podporovány ze strany jejich výrobce.

Prohlášení provozovatele webových stránek
Tyto webové stránky provozuje ZUŠ Horšovský Týn.
Správcem veškerého obsahu je ZUŠ Horšovský Týn, Sady P. Bezruče 101, 346 01, Horšovský Týn. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Comments are closed.