Novinky » Co už se nám podařilo

3. 9. 2018 – Zahájení školního roku 2018/19

8. 11. 2018 Interní koncert – sálek ZUŠ od 17.30 hodin

13. 11. 2018 Vystoupení Klíčku na Juniorfestu – Zámek H. Týn od 17.00 hodin

22. 11. 2018 100 + 100 (sto let republiky a sto let od narození M. Horníčka) – sálek ZUŠ od 17.30

27. 11. 2018 Vystoupení žáků na Literárním shrabování – MKZ H. Týn od 14.30 hodin

1. 12. 2018 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí H. T. od 16.00 hodin

3. 12. 2018 Interní koncert – sálek ZUŠ od 17.30 hodin

8. 12. 2018 Vánoční koncert – sál hotelu Šumava od 17.00 hodin

22. 12. 2018 vystoupení žáků na Vánočním jarmarku – náměstí H. Týn od 13.00 hodin

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny

18. 1. 2019 Třídní přehrávka žáků V. Herzerové – ZUŠ od 17.00 hodin

22. 1. 2019 Třídní přehrávka žáků K. Hamplové a Z. Hamplové  – ZUŠ od 18.00 hodin

25. 1. 2019 Třídní přehrávka žáků A. Vaňkové – ZUŠ od 18.30 hodin

29. 1. 2019 Třídní přehrávka žáků P. Kreysy a J. Vrby – ZUŠ od 18.00 hodin

1. 2. 2019 Jednodenní pololetní prázdniny

5. 2. 2019 Školní kolo soutěže (EKN, Komorní hra s převahou dech. nástrojů) ZUŠ od 17.30 hodin

11. 2. – 17. 2. 2019 Jarní prázdniny

22. 2. 2019 – Okresní soutěž (Hra na akordeon) ZUŠ Dobřany od 9.00 do 19.00 hodin

26. 2. 2019 – Okresní soutěž (EKN, Komorní hra s převahou dech. nástrojů) ZUŠ Domažlice od 8.00 hodin

12. 3. 2019 – Okresní soutěž ( Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů) ZUŠ Domažlice 8.00 hodin

13. 3. 2019 – Okresní přehlídka mladých recitátorů ZUŠ H. Týn od 9.00 hodin

14. 3. 2019 – Interní koncert ZUŠ H. Týn od 17.30 hodin

19. 3. 2019 – Akordeonový koncert žáků ZUŠ Dobřany, ZUŠ H. Týn od 18.30 hodin

19. 3. 2019 – Akademie Kino H. Týn od 9.00 a 10.00 hodin

21. 3. 2019 – Velikonoční a jarní pásmo, ZUŠ H. Týn od 17.30 h.

28. 3. 2019 – Učitelský koncert ZUŠ H. Týn od 18.00 hodin

11. 4. 2019 – Pocta Karlu Krylovi, ZUŠ H. Týn od 17.30 hodin

15. 4. 2019 – Interní koncert, ZUŠ H. Týn od 17.30 hodin

18. 4. 2019 – 22. 4. 2019 Velikonoční prázdniny

 

Comments are closed.