Úvodní stránka

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. 

Na základě harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení, který je platný od 30. 4. 2020, začíná výuka v ZUŠ dne 11. 5. 2020.
 
Vyučovat se bude v Hudebním, Výtvarném a Literárně-dramatickém oboru.
 
 Na všechny žáky se už těší vyučující ZUŠ Horšovský Týn.
                                                                                                         Alena Svobodová, ředitelka ZUŠ
——————————————————————————————————————————————–

Vážení zákonní zástupci, milí žáci!

 

 Výuka na ZUŠ Horšovský Týn začíná dne 11. 5. 2020. Vyučovat se bude ve všech oborech.
 Ředitelství ZUŠ Horšovský Týn vám zasílá informace o ochraně zdraví a provozu v období               od 11. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.
 *Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 *Neprodleně po příchodu musí každý použít dezinfekci.
 *Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 *Každý žák má s sebou sáček na uložení roušky.
 *V učebně nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry.
 *Zákonní zástupci jsou povinni podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového       infekčního onemocnění.(Tiskopis -příloha e-mailu, www.zushtyn, izus)
 Organizace výuky:
 *Výtvarný obor: 
 vyučuje se podle rozvrhu pro 2. pololetí 2019/2020. Žáci se dostaví před školu nejdříve 5 minut před   vyučováním.
 Literárně-dramatický obor:
 vyučuje se  podle rozvrhu pro 2. pololetí. Tady může dojít k drobným úpravám podle počtu žáků. O   případných změnách vás bude informovat pí. uč. Samková.
 Hudební obor: 
 Individuální výuka se vyučuje podle rozvrhu, nebo po domluvě s vyučujícím.
 Hudební nauka se i nadále bude vyučovat distanční formou. Žáci si můžou domluvit individuální   konzultace s vyučujícím HN ve škole.(v čase HN)
 Pěvecký sbor se nebude vyučovat.
 Melodyšekr se nebude vyučovat. Žáci obdrží noty od paní uč. Z. Hamplové a ve spolupráci se svým   vyučujícím budou skladby procvičovat.
 Klíček bude mít dělené zkoušky po domluvě s panem uč. Šimandlem a panem uč. Kreysou.
 Klávesový seminář- výuka bude probíhat v hodinách hlavního oboru.
Moc vám všem děkuji za spolupráci, trpělivost a pochopení v tomto nelehkém období.
Přeji vám hodně zdraví.
                                                                                                            Alena Svobodová, ředitelka ZUŠ
——————————————————————————————————————————————–
Naše motto: „V každém je talent, my ho pomáháme objevit a rozvíjet.“

Vítáme Vás na našich stránkách! Naše škola zahájila činnost v říjnu roku 1950 jako Hudební škola v jednopatrové budově v Sadech Petra Bezruče, ve které sídlí škola dodnes. Začátkem devadesátých let se k hudebnímu oboru připojil výtvarný a literárně dramatický obor. Škola má kromě hlavní budovy v Horšovském Týně dvě pobočky, v prostorách Základní školy v Poběžovicích a v Základní škole v Bělé nad Radbuzou.

Možná se rozhodujete, co by Vaše dítě mělo dělat ve svém volném čase

Výběr Vám jistě znesnadňuje pestrá nabídka nejrůznějších zájmových kroužků, mezi nimiž je opravdu těžké si vybrat. Možná si dokonce kladete otázku, proč vůbec chodit do ZUŠ, když jinde nabízejí něco podobného za méně peněz?

Co hovoří pro naši školu?

  • Kvalita výuky. Základní umělecká škola je škola státní, z čehož plyne, že máme povinnost garantovat vysokou kvalitu výuky dodržováním učebních osnov (na rozdíl od rozličných kroužků, v nichž se může učit cokoliv).
  • Odborné vzdělání. Naši pedagogové musí splňovat nemalé nároky na odbornou způsobilost a mnozí z nich si vzdělání ve svém oboru dále rozšiřují (na rozdíl od zájmových kroužků, které mohou vést i lidé bez patřičného vzdělání).
  • Tvůrčí prostředí. Jednotlivé třídy jsou zařízené tak, aby uklidňovaly a podporovaly tvůrčí a umělecké schopnosti.
  • Rodinné prostředí. Jsme škola, ve které se všichni známe, a naši žáci vědí, že kterýkoliv učitel je vždy připraven pomoci jim jejich starosti vyřešit

Začínajícím žákům hudebního oboru půjčujeme některé hudební nástroje – housle, kontrabas, akordeon, klarinet, příčnou flétnu, saxofon, klávesy.

Studium v ZUŠ není určeno pouze pro mimořádně nadané děti. Rádi u nás přivítáme každého žáka s opravdovým zájmem o příslušný obor.

Jsme přesvědčeni o tom, že máme co nabídnout, teď záleží už jen na Vás, jaký obor si zvolíte!

Comments are closed.